Introducció

Al voltant de 18 milions de persones moren anualment com a conseqüència de les malalties cardiovasculars. Dos dels factors de risc predeterminants d’aquesta malaltia en són la diabetis i la hipertensió arterial. És ben sabut que un dels factors desencadenants, tant de la diabetis com de la hipertensió, n’és l’obesitat. Segons les últimes dades de la IDF (Federació Internacional de Diabetis), actualment hi ha més d’un bilió (amb B) de persones amb sobrepès, per tant, amb un Índex de Massa Corporal (IMC) per sobre de 25; d’aquesta quantitat, més de 300 milions superen l’IMC de 30, és a dir, són obesos. La IDF recomana a les persones amb risc de patir diabetis, o sigui, les que tenen obesitat abdominal, un canvi d’estil de vida.
La causa més freqüent del sobrepès és una ingesta alimentària excessiva, sumada a la manca d’exercici. Una teràpia encaminada a la modificació del comportament individual ens portaria, sens dubte, a millorar la qualitat de vida dels nostres pacients i, fins i tot, a la remissió de la simptomatologia de la malaltia. És freqüent associar obesitat a diabetis tipus II i tots els diabetòlegs sabem que, en la majoria de casos, aquest tipus de diabetis va estretament lligat a l’augment de pes i que, d’altra banda, si aconseguim disminuir el pes dels pacient, observem una millora evident en la diabetis.
Si podem controlar la ingesta alimentària i augmentar l’exercici, la pèrdua de pes es posa de manifest en la disminució dels nivells de glucèmia i d’hemoglobina glucosilada a la sang. Una pèrdua del 10% del pes suposa automàticament el descens de la pressió arterial, la disminució de la glicèmia, la disminució de l’hemoglobina glucosilada i el descens en els nivells de colesterol i triglicèrids, entre d’altres. Si reduir el pes en un 10% resulta tant beneficiós, imagineu-vos el que podríem esperar d’una pèrdua superior. A partir de l’any 2000, amb la incorporació del nou baló intragàstric en el nostre arsenal terapèutic, s’obre davant nostre la possibilitat d’influir fàcilment en el canvi de pes dels nostres pacients, simplement modificant els hàbits alimentaris.