Menopausa (30-04-2008)


Tractament endocrinològic i dietètic:

  • ♦ Analítiques dels nivells hormonals.
  • ♦ Tractament mèdic, si escau.
  • ♦ Dietes personalitzades, variades i riques en calç.
  • ♦ Exercici físic específic.
  • ♦ Control de l'evolució.
  • ♦ Densitometria òssia.