Membre de:
  • Societat Espanyola d'Endocrinologia (SEN)
  • Societat Espanyola per a l´estudi de la Diabetis (SED)
  • Societat Europea per a l´estudi de la Diabetis (EASD)
  • Societat Espanyola per a l´estudi de l'Obesitat (SEDO)
  • Societat Europea per a l´estudi de l'Obesitat
  • Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME)
  • Societat Espanyola de Medicina Estètica i Cirurgia Cosmètica (SEMCE)