Endocrinologia

Tractaments

Tractaments endocrinològics

  • Obesitat infantil
  • Pubertat
  • Trastorns del creixement
  • Diabetis infantil i adulta
  • Tiroides
  • Impotència
  • Trastorns de la menopausa
  • Malaltia celíaca